Dadara

2017 Sep 30 - Oct 21

Open your Mind - So we can use your data

(English text below Dutch)

Dadara Mandalara’s: ‘Open your mind - So we can use your data’


Dolgedraaide mandalara’s voor een doorgedraaide wereld

Dadara is in oktober net terug van het Burning Man Festival, waar hij gedurende het festival 24/7 in de woestijn met een kleine crew opgesloten zat in een grote zwarte doos voor zijn Solipmission project. Binnenin creëerden zij een virtueel Burning Man, puur gebaseerd op wat bezoekers hun vertelden. Een Trip to Outer Reality.

In deze op hol geslagen tijd, waarin de ‘Fear of Missing Out’ het nieuwe mantra is, benadert Dadara (Daniël Rozenberg) social media, artificial intelligence en big data als een meditatief rustpunt. Zo ontsluit hij een geheel eigen wereld die onze dagelijkse realiteit niet ontkent, maar juist onderdeel maakt van een Trip to Inner Reality.

Dadara's mandalara’s zijn een moderne remix van een eeuwenoud fenomeen. Extreem gedetailleerd en handgeschilderd in een stralend kleurenpalet, betoverend en hypnotiserend. De mandalara's zijn stuk voor stuk unieke werken.

Moooi Carpets, Marcel Wanders
Uit onze serie ‘Open your mind - So we can use your data’ heeft Marcel Wanders persoonlijk zes werken geselecteerd die zijn uitgevoerd als signature carpets met een diameter van 1,5 tot 3,5 meter. Moooi presenteert de 'Open your Mind' signature carpets ook op zaterdag 30 september. De kick-off is in KochxBos Gallery om 17.00 uur waar Dadara en Marcel Wanders aanwezig zijn. Een uur later, om de hoek bij de gallery, opent Moooi de deuren voor de presentatie van de signature carpetten van Dadara/KochxBos.

Dadara
Dadara's artistieke ontwikkeling is een fascinerende reis, ontsprongen aan de Amsterdamse house-cultuur eind jaren tachtig. Flyers, platenhoezen en crying baby-speakers markeerden de start van een indrukwekkende carrière als ideeënbedenker, cartoonist en schilder. Na de eeuwwisseling richtte Dadara zich meer en meer op extravagante installaties en performances in de publieke ruimte. Met zijn Mandalara’s bij KochxBos Gallery kijkt Dadara weer naar binnen, op zoek naar orde in een veranderende wereld.

Agenda

- Lezing Burning Man 2017, Solipmission van Dadara
zaterdag 23 september, tijd wordt nog bekend gemaakt

- Opening bij KochxBos Gallery Expositie Originele werken
zaterdag 30 september van 17:00- 20:00 uur
Dadara en Marcel Wanders zijn aanwezig
de expositie loopt tot en met zaterdag 21 oktober 2017

- Opening bij Moooi - Marcel Wanders Expositie Carpetten
een uur later, om de hoek bij KochxBos Gallery
zaterdag 30 september van 18:00- 21:00 uur


Dadara-boek'Open your mind- So we can use your data'

Begin 2018 verschijnt bij KochxBos Publishers 'Open your mind - So we can use your data'. Alle hoogtepunten van Dadara's artistieke carrière in een luxe hardcover boek van 196 pagina's. Van de crying baby speaker tot de enorme installaties tijdens het Burning Man festival in Nevada, USA.

Gesigneerde versie bij voorintekening
Bij voorintekening kost het boek slechts €35,- i.p.v. €45,- en zal Dadara jouw exemplaar bovendien persoonlijk signeren. Voorintekenen doe je op www.dadarabook.com


ENGLISH

Dadara Mandalaras: ‘Open your mind - So we can use your data’Twisted mandalas for a frenzied world

In September Dadara has recently returned from the Burning Man Festival, an eccentric gathering in the middle of Nevada’s Black Rock Desert, which he spent the festival 24/7 locked up inside a large, black box with a small crew of artists. Without ever leaving this monolith, they created Solipmission, a virtual representation of the festival based purely on the accounts of visitors. A Trip to Outer Reality.

In a world where lives are manufactured online and ‘fear of missing out’ is the new mantra, Dadara (Daniël Rozenberg) uses social media, artificial intelligence, and big data as a point of meditation, unlocking a new world where our everyday experiences become a Trip to Inner Reality.

Dadara's mandalara's are a modern remix of an age-old phenomenon. Extremely detailed and hand-painted in a radiant colour palette, they enchant and hypnotise. Each piece is unique.

Six works from our series ’Open your mind - So we can use your data’ have been hand-picked by Dutch designer Marcel Wanders and crafted into signature carpets with diameters of 1.5 till 3.5 meters. Moooi presents the Open your mind Carpets also at September 30.
The kick-off is at KochxBos Gallery, 17.00 o’clock, Dadara and Marcel Wanders will be present. An hour later, just around the corner, Moooi opens its doors for the presentation of the signature carpets by Dadara/KochxBos Gallery.

Dadara
Dadara's artistic development is a fascinating journey, originating in Amsterdam's house culture in the late 1980's. Flyers, record covers, and crying baby speakers marked the start of an impressive career as a designer, cartoonist, and painter. After the turn of the century, extravagant installations and performances in public spaces became Dadara’s focus. With his mandalaras, Dadara looks back, searching for order in an ever-changing world.

Agenda

- Lecture Burning Man 2017, Solipmission by Dadara
Saturday September 23, time will be announced

- Opening KochxBos Gallery - Exhibition original paintings
Saturday September 30, 17:00- 20:00 uur
Dadara and Marcel Wanders will be present at the opening
exhibition until Saturday October 21 2017

- Opening Moooi - Marcel Wanders Exhibition Carpets
One hour later, just around the corner
Saturday September 30, 18:00- 21:00 uur


Dadara Book'Open your mind- So we can use your data'

2018, KochxBos Publishers will present ‘Open your mind - So we can use your data’.
The ultimate 196 pages, a luxury hard cover with all mind blowing projects by Dadara.
From the crying baby speaker, to the massive installations during the Burning Man Festival in Nevada, USA.

“A truly creative journey that originated in the dance scene and moved on to the high-brow art and festival world, reflecting three decades of the coolest underground artistic times”.

Signed version available at pre-sale
Pre-sale copies of the book cost only € 35, - instead of € 45, - and will be personalised by Dadara. You can subscribe on www.dadarabook.com.